II miejsce w wojew. pomorskim i I miejsce w Gdańsku dla V LO w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18!

Z przyjemnością informujemy, że V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku w roku szkolnym 2017/18 zajęło II miejsce w województwie pomorskim w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w sporcie oraz I miejsce w Gdańskiej Licealiadzie Dziewcząt i II miejsce w Gdańskiej Licealiadzie Chłopców. Ponadto Więcej …