Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Gdańsk

Jeżeli interesujesz się matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie, sztuką, filozofią i chcesz wziąć
udział w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk” – złóż arkusz nominacji i pozostałe wymagane dokumenty w swojej szkole lub w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk ul. Kartuska 5,
– zgłoszenia na matematykę, fizykę, informatykę przyjmujemy do dnia 10 września 2018 r.
– zgłoszenia na biologię, chemię, kompetencje społeczne przyjmujemy do dnia 25 września 2018 r.
– wszystkie informacje oraz wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ppp4.gda.pl zakładka Zdolni z Pomorza.

Zapraszamy uczniów Piątki zwłaszcza klas pierwszych i drugich do uczestnictwa w projekcie.