Stefan News wraca w kolorze

Wraz z nowym rokiem szkolnym do V LO wkroczył nowy Stefan News. Jeszcze nieśmiało, jeszcze niegruby, ale jest i informuje, że warto pisać. Szczególną uwagę zwraca okładka, kojarząca się z dziełami A. Warhola.

Wydanie ukazało się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Młodzieżowego. Również z budżetu Funduszu Młodzieżowego zakupiono ekspozytory do promocji nie tylko Stefana, ale różnorodnych szkolnych wydarzeń.

Więcej zdjęć na stronie biblioteki V LO

https://funduszmlodziezowy.pl/

Fundusz Młodzieżowy