ERASMUS+ w V LO

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy uczniów naszej szkoły, zwłaszcza tych zainteresowanych historią, do udziału w międzynarodowym projekcie:

FACES OF THE PAST: RE-IMAGING THE EUROPEAN HISTORY OF HAMBURG AND GDAŃSK

Projekt jest prowadzony w języku angielskim a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Wyjazd młodzieży do Hamburga w maju!!! Zakończenie projektu w wrześniu 2019 roku.

ZACHĘCAMY:
Magdalena Bajków, Jerzy Majewski