Pomorska Liga Zadaniowa – Zdolni z Pomorza

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

  • uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

  • fizyka
  • informatyka
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
  • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników.

Laureaci Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza otrzymują nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Formularz zgłoszenia do konkursu (przyjmujemy zgłoszenia uczniów V LO do etapu szkolnego do 14.10.2018 r.

 

Adres URL do formularza rejestracyjnego

 

Skrócony harmonogram

a) zgłoszenie do udziału w konkursie Do 16.10.2018
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego 23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego od 28.01.2019 – 8.02.2019
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego 23.03.2019 – biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.03.2019 – matematyka, fizyka, informatyka