II Ogólnopolski Konkurs Tłumaczeniowy Translation Master

Drodzy Uczniowie,

w imieniu Zespołu Języka Angielskiego serdecznie zachęcam do udziału w powyższym konkursie.

Eliminacje I etapu będą polegały na przetłumaczeniu 3 krótkich tekstów (dwa z nich z języka polskiego na język angielski oraz jeden z języka angielskiego na język polski) o tematyce bliskiej młodemu człowiekowi (tekst popularno-naukowy, informacyjny, prosty tekst literacki). Objętość tekstów nie przekroczy 1 strony formatu A4. Czas pracy z tekstami – 90 minut. Uczeń może korzystać z dowolnych słowników pol-ang/ang-pol jedynie w wersji papierowej. Nie dopuszcza się korzystania ze słowników w wersji elektronicznej.

I etap konkursu – eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone w dniu 13 grudnia 2018r. o godz.9.00.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do końca października u swojego nauczyciela języka angielskiego.

Magdalena Bajków