Chemia bez granic

Rozpoczyna się szósta edycja projektu „Chemia bez granic”.

Obejmuje on cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone przez studentów z naszego Koła, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Strona internetowa projektu, na której można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami: http://chem.pg.edu.pl/nkch/chemiabezgranic

Indywidualne zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na ww. stronie do dnia 30.10.2018 r. włącznie.

Kolejność zgłoszeń, szkoła czy klasa nie będą miały wpływu na wynik losowania nazwisk osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie. Nie są przyjmowane zgłoszenia całych klas. Organizatorzy sugerują, aby zachęcić do udziału w projekcie uczniów z pasją, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Spośród zgłoszonych wylosowanych zostanie 40 osób, które będą mogły wziąć udział w zajęciach w ramach projektu. Wyniki zostaną ogłoszone do 31.10.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie ma konieczności obecności na zajęciach nauczyciela ze szkoły, ponieważ zajęcia będą prowadzone pod opieką nauczyciela akademickiego. Na czas trwania zajęć na Politechnice Gdańskiej zakwalifikowani uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.