III Olimpiada Cyfrowa

Do 31 października można zapisać się do III Olimpiady Cyfrowej. Osoby, które są chętne, by wziąć udział w olimpiadzie proszone są o kontakt poprzez aplikację messenger z pp. Jarosławem Drzeżdżonem lub mail: jd@vlo.gda.pl.

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2018 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2019 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2019 r.). Motywem przewodnim tegorocznej edycji są Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów.

Regulamin, harmonogram, materiały znajdują się na stronie: https://olimpiadacyfrowa.pl/