Gratulacje dla pana dr Sławomira Ostrowskiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że 15 listopada 2018 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pana Sławomira Ostrowskiego – absolwenta naszej szkoły. Praca pod tytułem „Zwiększenie zaangażowania i współudziału klienta w procesie usługowym z wykorzystaniem technologii interaktywnych” została obroniona na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Gratulacje składa Grono Pedagogiczne V LO w Gdańsku