Rekrutacja uzupełniająca do projektu ZzP Gdańsk

Do 30 listopada 2018 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza w Gdańsku. Zapraszamy osoby chętne do udziału w zajęciach – z biologii, chemii i kompetencji społecznych – uczniów klas VII, VIII , III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  W tym celu należy przygotować krótki projekt, który zostanie zaprezentowany przed Komisją Rekrutacyjną. Projekt należy przygotować zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 9. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku „Rekrutacja uzupełniająca” .Wypełnione dokumenty i wydrukowaną prezentację/streszczenie wystąpienia należy składać w Poradni Psychologiczn0-pedagogicznej nr 4 w Gdańsku do 30 listopada 2018 r.