IV miejsce w województwie wg. EWD

Rys: EWD liceów ogólnokształcących w Gdańsku.

Pojawiły się oceny szkół tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

W wyszukiwarce internetowe EWD (www.ewd.edu.pl) został umieszczony najnowszy raport z punktacją EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) – zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, który obejmuje wyniki matur z ostatnich trzech lat: 2016-2018. Jest to efekt pracy analityków z IBE. Korzystali oni z danych uzyskanych ze wszystkich ogólniaków w Polsce.  Ocena szkoły pokazywana jest jako wykres z elipsą. W zależności od ułożenia elipsy rezultat jest lepszy lub gorszy. Im wyżej położony jest środek elipsy, tym więcej punktów EWD zdobyła dana szkoła. W najnowszym opracowaniu znalazły się także dane liczbowe, które ułatwiają porównanie szkół. Każda otrzymała punkty w dwóch kategoriach tematycznych: przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.

Więcej: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,24177734,4-miejsce-v-lo-im-stefana-zeromskiego-w-gdansku-8-7-pkt,,8.html

Szkoła 2018
III LO Gdynia 1 miejsce, 11,7 pkt:
6,1 przedmioty humanistyczne, 5,6 przedmioty ścisłe
Gdańskie Liceum Autonomiczne 2 miejsce, 10,6 pkt:
3,8 przedmioty humanistyczne, 6,8 przedmioty ścisłe
VI LO Gdynia 3 miejsce, 9,6pkt:
5,7 przedmioty humanistyczne, 3,9 przedmioty ścisłe
V LO Gdańsk 4 miejsce, 8,7 pkt:
3,9 przedmioty humanistyczne, 4,8 przedmioty ścisłe
II LO Sopot
5 miejsce, 8,2 pkt:
4,1 przedmioty humanistyczne, 4,1 przedmioty ścisłe
III LO Gdańsk 6 miejsce, 7,3 pkt:
4,5 przedmioty humanistyczne, 2,8 przedmioty ścisłe
X LO Gdynia 7 miejsce, 5,3 pkt:
2,3 przedmioty humanistyczne, 3,0 przedmioty ścisłe
XX LO Gdańsk 8 miejsce, 5,2 pkt:
0,6 przedmioty humanistyczne, 4,6 przedmioty ścisłe
I LO Gdańsk 9 miejsce, 4,9 pkt:
0,7 przedmioty humanistyczne, 4,2 przedmioty ścisłe
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Gdynia 10 miejsce, 4,8 pkt:
0,6 przedmioty humanistyczne, 4,2 przedmioty ścisłe

Przedmiotów ścisłe (matematyczno-przyrodnicze): matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka.
Przedmioty humanistyczne: język polski, historia, wos.

V LO w EWD w latach 2015-2018

2018 2017 2016 2015
4 miejsce, 8,7 pkt:
3,9 przedmioty humanistyczne,
4,8 przedmioty ścisłe
4 miejsce, 9,3 pkt:
4,8 przedmioty humanistyczne,
4,5 przedmioty ścisłe
9 miejsce, 6,7 pkt:
2,3 przedmioty humanistyczne,
4,4 przedmioty ścisłe
7 miejsce, 7,1 pkt:
3,0 przedmioty humanistyczne,
4,1 przedmioty ścisłe

 

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2016-2018

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 523.

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka