Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Cyfrowej

W I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 585 osób z 300 szkół z całej Polski. Zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – do II etapu zostało przyjętych 290 osób, które otrzymały co najmniej 67,33 pkt. Tym samym próg procentowy wyniósł 68,7%. Z naszej szkoły zakwalifikowało się 3 z 11 osób, które zmierzyło się z zadaniami etapu szkolnego.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

  • Monika Kaczorowska, 3f
  • Aleksander Jakusz, 1c
  • Michał Pomorski, 1b

Szkolnym Opiekunem konkursu i nauczycielem całej trójki jest pp. Jarosław Drzeżdżon.

Serdecznie gratulujemy!