Piątka żegna Prezydenta Pawła Adamowicza

15 stycznia 2019 roku w auli szkoły podczas krótkiego uroczystego apelu wspominaliśmy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Był obecny w życiu Piątki w czasie wszystkich kadencji.