Sukces w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Z wielką radością zawiadamiamy o sukcesie naszych uzdolnionych polonistów w XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego: Marty Bikowskiej z 1C, Staszka Szeligi z 1E i Marysi Zaporowicz z 2E, którzy zostali laureatami etapu okręgowego rekomendowanymi przez Komisję Okręgową do etapu centralnego. Komitet Główny po weryfikacji wyników z wszystkich okręgów całą trójkę awansował do grona uczestników zawodów centralnych. Gratulujemy serdecznie i trzymamy kciuki za zakończony sukcesem udział w finale. Opiekę nad olimpijczykami sprawują panie prof. Joanna Rześniowiecka i prof. Bożena Kudrycka.