Brak porozumienia

W związku z brakiem porozumienia między rządem a ZNP i FZZ od dnia 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy V Liceum Ogólnokształcącego mogą przystąpić do strajku. Decyzję podejmą nauczyciele i pracownicy szkoły jutro o godz. 7:30 podpisując się na liście strajkowej.

W związku z powyższym prosimy o zrozumienie powagi sytuacji i dziękujemy za wszelkie formy poparcia, które już otrzymaliśmy od Naszych uczniów, ich rodziców oraz osób, dla których jest droga edukacja.