Porozumienie Szkół Gdańskich

W Gdańsku w dniu 17 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli 31 strajkujących szkół ponadgimnazjalnych. W tracie dyskusji ustalono, że m.in.:

  1. Szkoły, w których nie odbyła się klasyfikacja, strajkując – nie przystępują do rad klasyfikacyjnych.
  2. Zmiana powyższej decyzji może nastąpić w sytuacji:
    • wspólnego ustalenia Porozumienie Szkół Gdańskich,
    • porozumienia strajkujących z rządem,
    • odejścia w danej szkole z grupy strajkujących takiej ilości nauczycieli, że stworzą quorum niezbędne do przeprowadzenia klasyfikacji.
  3. W szkołach, gdzie klasyfikacja się odbyła, nauczyciele nie drukują świadectw, nie organizują zakończenia roku szkolnego.

Do Porozumienia Szkół Gdańskich przystąpili nauczyciele strajkujący z V LO w Gdańsku.

W Gdańsku w kilkunastu szkołach mogą się nie odbyć rady klasyfikacyjnego. List otwarty nauczycieli z I LO w Gdańsku