Komunikat

W dniu 24.04.2019 r. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego zwołał Radę Pedagogiczną. Ze względu na brak quorum klasyfikacja uczniów klas trzecich nie odbyła się.

W dniu 25.04.2019 r. o godz. 1000 planowana jest Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych.