Podziękowania

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Główny ZNP decyzji o zawieszeniu strajku, nauczyciele V LO pragną podziękować wszystkim, którzy w ciągu minionych trzech tygodni wspierali nas na różne sposoby. Każda forma poparcia była dla nas niezwykle ważna, każda dodawała nam energii i wiary w słuszność naszego postępowania.

Dziękujemy