Konkurs europejski „Weź zagłosuj”

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Sopot-Gdynia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nagrody dla zwycięzców to m.in. 3-miesięczne bilety Interrail wraz ze stypendium na podróż w wys. 5000 zł, wyjazdy do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. „Weź zagłosuj” i wymyśl oryginalną kampanię w mediach społecznościowych. W kapitule konkursu zasiądzie prof. Bożena Kudrycka.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:
· kampania w mediach społecznościowych;
lub
· akcja przeprowadzona w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:
· jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
· jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

· W kategorii „inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”:
3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.

· W kategorii „inicjatywa przygotowana przez zespół”:
6 równorzędnych nagród w postaci 2-dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego

· Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj.

Na zgłoszenie organizatorzy czekają do 28 maja 2019 r.