Program „18+ dla Zdrowia”

Program „18+ dla Zdrowia” został stworzony w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń dla zdrowia nastolatków wchodzących w dorosłość oraz wskazania możliwych do wdrożenia zmian w obszarze zachowań zdrowotnych. Program umożliwia szersze spojrzenie na problemy zdrowia zarówno w kontekście sytuacji obecnej jak i przyszłych wyborów – ułatwi podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

O programie:
„18+ dla Zdrowia” to program realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

W ramach realizowanego Programu prowadzone są badania populacyjne w kierunku wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Badania odbywają się na terenie gdańskich szkół ponadpodstawowych. Objęta jest nimi młodzież uczęszczająca do gdańskich szkół ponadpodstawowych w grupie wiekowej 17,5-18,5 lat.

Celem wykonywanych w szkole badań jest ocena stanu zdrowia młodzieży oraz przekazanie badanym pełnej informacji o stanie zdrowia wraz z indywidualnymi zaleceniami do dalszego postępowania.

Zakres badań obejmuje:

• Ocenę krążeniowo-oddechową (poprzez przeprowadzenie testu
określającego kondycję)
• Ocenę pomiarów antropometrycznych (pomiar: masy ciała, obwodów  ciała, wzrostu) Ocena składu ciała (informacja o zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, zawartości wody, etc.)
• Ocena ciśnienia tętniczego, właściwego dla wieku i płci
• Badanie ankietowe
• Pomiar poziomu glukozy i cholesterolu całkowitego na czczo (pobranie krwi z palca)

Kwestie organizacyjne dotyczące badań:
• Uczeń powinien w dniu badania być na czczo.
• Uczeń na badaniu powinien mieć ze sobą nr PESEL oraz książeczkę zdrowia dziecka (w przypadku jej fizycznego braku prosimy o informacje z wagą urodzeniową i długością ciała w dniu urodzenia).
• Do szkoły przyjeżdża 2-3-osobowy zespół z własnym sprzętem.

Każdy przebadany otrzyma szczegółowe wyniki badań wraz z  indywidualnymi zaleceniami, niezbędnymi do wdrożenia w celu wzmacniania potencjału zdrowotnego. W przypadku zdiagnozowanych deficytów wskazana zostanie ścieżka postępowania