Zdolni z Pomorza. Koło olimpijskie z języka polskiego

W roku szkolnym 2019/2020 w Instytucie Filologii Polskiej odbywać się będzie czwarta edycja spotkań „Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego” dla uczniów szkół średnich. Zajęcia adresowane są do młodzieży pragnącej rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, spotkania mogą być także pomocne w przygotowaniach do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Aby zostać uczestnikiem kółka, należy w terminie do 4 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny, oświadczenie oraz samodzielnie napisany tekst. Tematem pracy pisemnej  w tym roku jest: Recenzja wybranej noweli z listy Narodowego Czytania na 2019 rok .

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: