XLIV OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów V LO do udziału w etapie szkolnym XLIV Olimpiady Języka Angielskiego, który odbędzie się w dniu 7 listopada br. o godzinie 9.00 i będzie polegać na rozwiązaniu 60-minutowego testu badającego znajomość słownictwa i gramatyki angielskiej.

Zapisy przyjmują nauczyciele języka angielskiego w terminie do 25 października. Przykładowe testy i inne informacje o Olimpiadzie można uzyskać na stronie jej organizatora, Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu http://oja.wsjo.pl/