Tematy I etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju. Organizatorem etapu pomorskiego jest Uniwersytet Gdański. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do końca października można zgłosić swój udział w tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Tematy I etapu Olimpiady są bardzo interesujące.
• Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
• Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
• Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
• Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
• Fakty a oceny we współczesnych mediach

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów,a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym. Prace należy nadesłać do 8 listopada 2019 r

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie, a wśród nich m.in.regulamin, zakres tematyczny, literaturę i harmonogram znajdziecie na stronie http://owm.edu.pl