III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TŁUMACZENIOWY Translation Master

 

Drodzy Uczniowie V LO w Gdańsku,

Zapraszamy Was do udziału w konkursie TRANSLATION MASTER, którego organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Wrocławku.
I etap konkursu, czyli eliminacje szkolne odbędzie się 10.12.2019 (wtorek) godz 7.30 – 9.00 na auli.
Eliminacje I etapu będą polegały na przetłumaczeniu 3 krótkich tekstów (dwa z nich z języka polskiego na język angielski oraz jeden z języka angielskiego na język polski) o tematyce bliskiej młodemu człowiekowi (tekst popularno-naukowy, informacyjny, prosty tekst literacki). Objętość tekstów nie przekroczy 1 strony formatu A4. Czas pracy z tekstami -90 minut. Uczeń może korzystać z dowolnych słowników pol-ang/ang-pol jedynie w wersji papierowej. Nie dopuszcza się korzystania ze słowników w wersji elektronicznej.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 22.11.2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,
w imieniu ZJA – Magdalena Bajków