Erasmus fotorelacja

23 września przybyli do nas uczniowie z Otto Hahn Schule pod opieką dwójki swoich nauczycieli. Jak już wiecie, wizyta ta nie była czczą kurtuazją czy przyjacielskim spotkaniem, ale częścią projektu pod nazwą: „Faces of the past: Re-imaging the European History Between Gdańsk and Hamburg”, który to odbywał się pod patronatem programu Erasmus+.

Szczegóły tego przedsięwzięcia są ogólnie znane, wypadałoby zatem przybliżyć Wam kulisy powstawania wystawy, którą mogliście oglądać na Auli, a która była zwieńczeniem naszej pracy.

Projekt pod patronatem Erasmus + został powołany z inicjatywy p. prof. Magdaleny Bajków, która miała już podobne doświadczenia. Nasza szkoła połączyła się z Otto Hahn Schule, z którą prof. Bajków współpracowała wcześniej. Pani Bajków została więc koordynatorem projektu i jego głównym administratorem. W kwestii merytorycznej projektu, po stronie polskiej, dołączył p. prof. Jerzy Majewski.

Spośród uczniów VLO wybranych zostało 17 szczęśliwców, którzy wnieśli entuzjazm, inwencję oraz kreatywność, jakiej można tyko pozazdrościć.

W maju, kiedy słońce zaczęło pięknie przyświecać, polska drużyna wybrała się do Hamburga i ze swoimi niemieckimi odpowiednikami zaczęła przygotowania do realizacji założeń projektu: wspólnej wystawy.

Wrzesień był przeznaczony na rewizytę naszych koleżanek i kolegów oraz na skonstruowanie wystawy, a następnie zaprezentowanie jej szerszej publiczności.

Od 24 września pracowaliśmy jak szaleni, abyście mogli cieszyć się efektami polsko-niemieckiej współpracy. Codziennie rano zbieraliśmy się na Auli, budowaliśmy, kleiliśmy, montowaliśmy, gipsowaliśmy, drukowaliśmy… a wszystko w pełni profesjonalnie i z humorem.

Językiem „urzędowym” projektu był język angielski, ale nasi uczniowie świetnie dawali sobie radę z niemieckim, więc praca postępowała lepiej, niż się spodziewaliśmy.

Ostatecznie, 27 września o godzinie 12:15 mogliśmy otworzyć wystawę!

Tytułem wstępu rozpoczął prof. J. Majewski, a następnie wypowiedzieli się prawdziwi bohaterowie – uczniowie. Otto Hahn Schule reprezentowała Lisa Lam, a V LO Maurycy Oroń.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pani Dyrektor Elżbiety Piszczek, nauczycieli oraz uczniów VLO. Ale wystawa była otwarta dla innych zwiedzających i zobaczyli ją także mieszkańcy Oliwy, skuszeni plakatami (również wykonanymi przez naszych uczniów).

Powyżej przedstawiamy Wam fotorelację zarówno z pracy, jak i z samej wystawy.

Dziękujemy Wam za obecność i dopingowanie! Do zobaczenia!

Uczniowie V LO, którzy wzięli udział w projekcie (w porządku alfabetycznym) / The students of V LO who participated in the project (in alphabetical order):

 • Bartłomiej Czarnecki
 • Maja Dybuk
 • Maja Gebert
 • Michał Kozioł
 • Matylda Latuszek
 • Maurycy Oroń
 • Aleksandra Plebanek
 • Piotr Pohl
 • Aleksander Rossa
 • Marta Roszak
 • Emilia Rusiecka
 • Martyna Surowy
 • Filip Tusk
 • Weronika Walkiewicz
 • Olga Wiszniewska
 • Marta Wróblewska
 • Weronika Zalapana

23rd of September saw the arrival of the Otto Hahn Schule students and their two teachers at V Liceum Ogólnokształcące. As you probably know, this was not just a courtesy visit or merely a friendly meeting, but the continuation of a joint project entitled “Faces of the past: Re-imaging the European History Between Gdańsk and Hamburg”, which constituted a part of the Erasmus+ programme.

The particulars of this venture are well known, therefore it is time to elaborate on the behind-the-scenes of our exhibition, which was to be seen in the assembly hall of our school, the crowning of our week-long work.

Our project, supported by Erasmus+, was brought into life by Mrs Magdalena Bajków, who had had experience in running similar schemes. Our school teamed up with Otto Hahn Schule, with whom Mrs Bajków had cooperated previously, therefore she became the Project Co-Ordinator and its main administrator, with Mr Jerzy Majewski as the Subject Matter Consultant on the Polish side of the project.

There were seventeen lucky ones chosen from the students of V LO. They contributed their bright ideas, enthusiasm and creativity to the project – all the qualities everybody else could just envy…

In May, with the first warmth of spring sunshine, the Polish team made their way to Hamburg, with a view to working with their German partners along the guidelines of the project and preparing a joint exhibition.

September brought the German team to Gdańsk in order to mount the exhibition and present it to the public.

From September 24th, we toiled like crazy so that you could all enjoy the fruit of our Polish-German cooperation. We would meet every morning at the assembly hall, build, glue up, mount, plaster and clay, print… all in great spirits and fully professionally.

The official language was English, but our students also did a great job with their German, so the work progressed better than expected.

Finally, on 27th September at 12:15 hours, we were able to open our exhibition!

The introductory speech was made by Mr Majewski, followed by the real protagonists – the students! Otto Hahn Schule was represented by Lisa Lam, and Maurycy Oroń spoke on behalf of V LO.

The opening ceremony was attended by Mrs Elżbieta Piszczek, the Head Teacher at V LO, teachers and students of the school. However, the exhibition was also open for other guests, and was also attended by the local community of Oliwa, who were attracted by posters (also prepared by our students).

This is the story of our work and our exhibition in pictures.

Thank you for your support and being there for us! See you!

 

Tekst / Written by: Jerzy Majewski

Tłumaczenie na język angielski / Translated into English by: Jacek Pankrac

Zdjęcia / Photography by: Olga Wiszniewska, Jerzy Majewski, Jacek Pankrac