Stop e-papierosom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w ramach wsparcia działań prozdrowotnych i profilaktycznych przekazuje w załączeniu materiał informacyjny dotyczący papierosów elektronicznych (e-papierosów), który został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Materiał informacyjny skierowany jest do uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli. Znajdują się w nim informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.
E-papierosy oraz podgrzewany tytoń postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia, eliminując istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Używanie papierosów elektronicznych w łatwy sposób otwiera furtkę do palenia papierosów w przyszłości. W informacji MEN i GIS zachęca się rodziców i apeluje do nich o to, aby poinformowali swoje dzieci o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.
Dodatkowe informacje na temat zagrożeń związanych z e-papierosami znajdują się także na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/