WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO 44. OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

7 listopada w naszej szkole odbyły się eliminacje pierwszego stopnia 44. Olimpiady Języka Angielskiego. Po sprawdzeniu prac ponad 120 osób, które zgłosiły swoje uczestnictwo w olimpiadzie, nauczyciele języka angielskiego wyłonili 17 osób, które otrzymały co najmniej 30 punktów (na 60 możliwych do uzyskania). W kolejności alfabetycznej lista uczniów do wstępnej kwalifikacji przedstawia się następująco:

Baran Grzegorz, III c
Brzezińska Rozalia, I Dg
Dybcio Jakub, III e
Dziurdzińska Anna, I Ag
Grządziela Piotr, II d
Gulgowska Daria, III c
Humięcka Barbara, III c
Lewiński Filip, II c
Łukawska Dominika, I Ag
Nowak Aleksander, I Bp
Rotter Alicja, III a
Siwa Marta, III a
Sołtysiak Mateusz, I Bg
Sztuka Alicja, II a
Ślusarz Konrad, II a
Wasilewska Martyna, II a
Wiśniewska Wiktoria, III a

Ostateczny próg punktowy upoważniający do kwalifikacji zostanie podany przez Komitet Organizacyjny Olimpiady w dniu 12 grudnia br. Trzymajmy kciuki, ponieważ tegoroczna liczba uczniów V LO ubiegających się o kwalifikację jest rekordowa!