50. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap okręgowy

W dniu 9 lutego 2020 r. uczniowie klas drugich – Maria Szyc, Alicja Szostak, Weronika Urbańska, Zosia Jabłońska, Antoni Modrzejewski oraz Stanisław Szeliga po wcześniejszym zaliczeniu z sukcesem etapu szkolnego, przystąpili do eliminacji okręgowych jubileuszowej, bo już 50 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na wydziale filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego napisali pracę interpretacyjną lub rozprawkę na wybrany temat oraz rozwiązali test językowy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w drugim etapie eliminacji OLiJP i z niecierpliwością czekamy na wynik okręgowych olimpijskich zmagań, życząc satysfakcji z rozwijania humanistycznych zainteresowań.