Ważny komunikat dotyczący 25-lecia Talentów Piątki

Szanowni Rodzice, Uczniowie,
zaproszeni Goście 25-lecia Talentów Piątki,

Czujemy się zaszczyceni tak wielkim zainteresowaniem naszą topową imprezą szkolną Talenty Piątki  i mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko jubileuszowa, ale także wyjątkowa ze względu na poziom  i oryginalność występów naszych Uczniów.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Uczestników imprezy prosimy o odstąpienie od zamiaru uczestnictwa w Talentach Piątki osób, u których wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
 – gorączka
 – kaszel
 – duszność
lub inne objawy chorobowe.


Powyższa prośba dotyczy również osób, które w okresie przed wystąpieniem objawów chorobowych:
 – podróżowały lub przebywały w regionie, w którym stwierdzono   przypadki koronawirusa
lub
 – miały bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, czy też przebywały w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2.


Na imprezie będzie do dyspozycji ratownik medyczny /do dyspozycji będzie osobne pomieszczenie/ oraz osoby monitorujące zachowania zdrowotne uczestników imprezy szkolnej.


Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły przybyć osobiście na Talenty Piątki 6 marca br. planujemy zorganizować transmisję on-line przebiegu tak ważnej dla całej Społeczności imprezy.


Dyrekcja i Organizatorzy imprezy Talenty Piątki