KOMUNIKAT DYREKTORA DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW – ZAJĘCIA W SZKOLE SĄ ZAWIESZONE

Od 12 marca do 25 marca br. dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego zawiesza wszystkie zajęcia /dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze/. Obecna sytuacja epidemiologiczna może zagrozić zdrowiu społeczności szkolnej, dlatego zostały zawieszone w V LO wszelkie zajęcia.

Nauczyciele, wychowawcy klas będą w kontakcie z uczniami i rodzicami za pomocą poczty GPE.


Dyrektor Elżbieta Piszczek