Ważne informacje – zdalne nauczanie oraz harmonogram matur

Zdalne nauczanie w V LO

W oparciu o nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia br. kształcenie na odległość w szkole zostało przedłużone do 24 maja 2020 r.

Egzaminy maturalne

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną MEN zmieniło harmonogram pracy komisji maturalnych oraz warunki przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

Wyznaczono nowy termin sesji egzaminacyjnej matur na czas od 8 czerwca do 29 czerwca 2020 r. Nie odbędą się egzaminy maturalne w formie ustnej.

W związku z czym zasadna jest zmiana terminu dwóch dodatkowych dni  wolnych od zajęć tj. 6 i 11 maja 2020 r. proponowanych przez dyrektora szkoły we wrześniu 2019 r. na 2 dni /lub więcej, jeśli będzie tego wymagały prawidłowe warunki przeprowadzania ww. egzaminów/ w czerwcu 2020 r.  Będą one podane w najkrótszym możliwym terminie po dokładnej weryfikacji planu pracy zespołów nadzorujących prace maturalne.

W związku z powyższym dni: 6 maja 2020 r. i 11 maja 2020 r. będą normalnymi dniami pracy dydaktyczno-wychowawczej V LO /w trybie zdalnym/.

Dla Maturzystów V LO podajemy link do informacji nowego harmonogramu matur 2020:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf