Uroczyście żegnamy Absolwentów 2020

Tradycją w V LO jest przekazywanie Absolwentom przygotowującym się do egzaminów maturalnych długopisów na szczęście. W tym roku szkolnym wprowadziliśmy małą zmianę i na Absolwentów czekały birety z logo szkoły.

Uroczyste zakończenia roku szkolnego 2019/20 dla uczniów klas III zostało przesunięte i odbyło się w czwartek 25 czerwca 2020 roku. Po krótkiej części oficjalnej, podczas której dyrektor V LO Elżbieta Piszczek rozdała nagrody i dyplomy uznania za szczególnie aktywny udział w życiu szkoły oraz sukcesy na polu naukowym, artystycznym i sportowym, a także po przemiłym przemówieniu wieloletniego przewodniczącego Rady Rodziców pana Marka Zackiewicza… uczniowie pożegnali Piątkę, symbolicznie wyrzucając do góry birety. 

Uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych Absolwentów.Będziemy za Wami tęsknić, wspaniali nasi!

Opublikowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku Czwartek, 25 czerwca 2020