WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI – PRZERWA OD 13 DO 30 LIPCA 2020r.

Według zmienionego harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 10 lipca br. jest  terminem zakończenia składania wniosków i świadectw przez kandydatów.

Następnie w terminie od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – rozpocznie się czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Szczegółowy harmonogram rekrutacji kandydatów do V LO jest  zamieszczony w zakładce REKRUTACJA.

Zatem przerwa w działaniach rekrutacyjnych szkoły będzie trwała od 13 lipca do 30 lipca br.