XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w XXV Olimpiadzie Wiedzy
o Żywieniu i Żywności proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa w  etapie szkolnym do nauczycieli biologii osobiście lub przez GPE lub Teams (do pp. Moniki Kuleszy).

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25.09.2019.

Szczegóły dotyczące olimpiady są dostępne pod adresem:

http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/ – link tu