Pomorska Liga Zadaniowa – ZzP

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. Organizatorem Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” obejmuje takie przedmioty, jak:
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– matematyka
– przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

ETAP KWALIFIKACYJNY (SZKOLNY) ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 6 – 8.10.2020 R.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

TERMIN DOKONANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ SZKOŁY UPŁYWA 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Szczegóły (regulaminy i formularze zgłoszeniowe) – https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20202021/  

Zamiar udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu.