Best Buddies Poland – poszukiwani wolontariusze

W trakcie trwającej wciąż epidemii jedną z grup społecznych, która najbardziej odczuła izolacje są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te na co dzień borykają się z wykluczeniem społecznym, a teraz ich izolacja jeszcze bardziej się pogłębiła. Dlatego poszukiwani są wolontariusze, którzy w tym roku szkolnym zechcą wziąć udział w programie Best Buddies Poland.

Wolontariat ten opiera się na stworzeniu między osobą niepełnosprawną intelektualnie a wolontariuszem przyjacielskiej relacji w oparciu o spotkania w dowolnej formie, na przykład wideoczatowe, jeśli kontakt osobisty będzie niemożliwy. Każdy wolontariusz pracuje ze swoim podopiecznym samodzielnie, ale organizowane są wspólne wyjścia integracyjne, szkolenia i wymiana doświadczeń między wolontariuszami w ramach grupy wsparcia.

Program wywodzi się z USA z początku XX wieku, a jego główną zasadą jest mentoring. Kontakt ze starszym, odpowiedzialnym przyjacielem pomaga dzieciom rozwijać zdolności komunikacyjne i społeczne, umożliwia kontakt ze środowiskiem lokalnym, daje poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia poczucie własnej wartości. Wolontariusz rzeczywiście odmienia życie swojego podopiecznego.

Opis zadania dla wolontariusza

Wolontariusz po 3-tygodniowym okresie przygotowawczym, tworzy relacje z jedną z osób z niepełnosprawnością intelektualną. Relacja zostaje nawiązana na podstawie preferencji wolontariusza oraz jego miejsca zamieszkania bądź miejsca pracy/szkoły. Praca z podopiecznym polega na przyjacielskich kontaktach raz w tygodniu na żywo, online lub telefonicznie. Współpraca  trwa 1 rok akademicki rok dłużej, jeśli wolontariusz zdecyduje się nadal brać udział w programie. 

Więcej o działaniach Best Buddies można znaleźć na stronie facebook.com/BestBuddiesPoland

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się mailowo z koordynatorem programu Jagodą Bazylko jagoda.bazylko@psoni.gda.pl.
Chętni wolontariusze przejdą w październiku się cykl szkoleń, niezbędny by rozpocząć pracę z osobą niepełnosprawną.