Piotr Pohl studentem reżyserii w słynnej łódzkiej Filmówce

Z niezwykłą przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszego znakomitego absolwenta Piotra Pohla – laureata III Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Piotr w czerwcu tego roku zdał celująco egzaminy maturalne i mimo że sukces olimpijski zapewnił mu wolny wstęp na kilkanaście kierunków filmoznawczych w Polsce, podjął trud przygotowania portfolio na studia reżyserskie w legendarnej łódzkiej Filmówce. Kolejne wyzwanie zakończyło się kolejnym sukcesem! Piotr znalazł się w elitarnym gronie studentów PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.

Warto przypomnieć, że obecnie na tej prestiżowej uczelni studiują także inni świetni absolwenci VLO: Celina Przyklęk, Łucja Dylewicz i Tomek Naruszewicz, a ukończyli ją w poprzednich latach m.in. Dawid Rymar, Piotr Witkowski i Tomasz Kobiela. W ten sposób coraz dłuższa staje się lista absolwentów Piątki, którzy związali swoje życie z kinem.

W roku jubileuszowym z niekłamaną dumą przypominamy, że Jerzy Rados – reżyser i producent filmowy, a także założyciel i wicedyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, również ukończył oliwską Piątkę. Czujemy się zaszczyceni, że jeden z najsłynniejszych filmoznawców – prof. Mirosław Przylipiak, stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, także zdawał maturę na Polanki 130. A dziś jego studentami na gdańskim filmoznawstwie są nasi niedawni uczniowie: Karolina Narojczyk, Julia Rynkowska i Marcin Zydek. 

Fot. Bożena Kudrycka. Ostatnie chwile przed finałem olimpiady w FINA w Warszawie.