Komunikat w sprawie zdalnego nauczania w V LO w Gdańsku

Z powodu zwiększonego ryzyka epidemicznego związanego z wystąpieniem zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły ogłasza całkowite zawieszenie zajęć dydaktycznych od 28.09.2020 r. do 2.10.2020 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.

Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość /tryb nauczania zdalnego/ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Dziękuję nauczycielom i uczniom za pełne zaangażowanie i gotowość do zmiany w realizacji nowej formy edukacji od poniedziałku.
Uczniom, rodzicom i nauczycielom dziękujemy za wyrozumiałość i wszelkie wsparcie.
Do zobaczenia w szkole w poniedziałek 5.10.2020r.

Elżbieta Piszczek
Dyrektor V LO w Gdańsku