Możemy porozmawiać o… nieZłym bohaterze

Sejm ogłosił rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda. Z tej okazji w roku szkolnym 2020/21 V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w konkursie Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze

Zadanie uczestników polega:

  • na etapie szkolnym na stworzeniu opowiadania kryminalnego
  • na etapie powiatowym na uzupełnieniu opowiadania o nagranie audio, ilustrację lub zdjęcie
  • na etapie wojewódzkim na krótkiej rozmowie z jury obejmującej kulisy powstawania pracy konkursowej

do końca stycznia 2021 roku można nadsyłać prace wyłonione podczas etapu szkolnego (w przypadku problemów z przepływem informacji wynikającym ze zdalnego nauczania, można kontaktować się z organizatorem w sprawie nadesłania zgłoszenia nie później niż do 12 lutego)

Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze