Projekt „Czas na Młodzież”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w 10-miesięcznym programie rozwoju kompetencji społecznych. Projekt rozpoczyna się w listopadzie 2020 r. i kończy w sierpniu 2021 r.

Jest szansą na rozwinięcie najważniejszych kompetencji społecznych tj. komunikatywności, kreatywności, autoprezentacji, pracy w grupie, umiejętności wyznaczania priorytetów, i wielu innych.

Umiejętności te są niezwykle przydatne zarówno w szkole, jak i na uczelni, oraz na rynku pracy, z którego młodzi ludzie coraz częściej korzystają łącząc naukę z pracą.

Uczniowie będą pracować w 4-osobowych grupach projektowych, mogą zgłoszeń dokonywać indywidualnie, ale również grupowo. Każda grupa otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, na zakończenie każdemu uczestnikowi zostanie wystawiony certyfikat udziału.

Dla bezpieczeństwa uczestników spotkania szkoleniowe i warsztaty planowane są on-line.

Zgłoszenia proszę kierować do Ewy Sienkiewicz (sekretariat) przez GPE, bądź na adres e-mail: ewa.barbara.sienkiewicz@gmail.com do poniedziałku 26 października 2020 r.

 

Szczegóły: http://www.vlo.gda.pl/wp-content/uploads/2020/10/POWER_fiszka_uczestnicy.pdf