Grzegorz Ucal stypendystą Prezesa Rady Ministrów!

Niezmiernie miło nam ogłosić, że Grzegorz Ucal, uczeń klasy 3 B (matematyczno-fizyczno-informatycznej), został wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie gratulujemy!