Oświadczenie Dyrekcji, Rzeczników Praw Ucznia oraz Grona Pedagogicznego V Liceum Ogólnokształcącego:

 
 
Społeczność V Liceum w Gdańsku jest głęboko poruszona treścią skargi, która wpłynęła do Rzecznika Praw Ucznia 27 października br.
W piśmie tym została opisana reakcja nauczycielki na awatary uczniów podczas zdalnej lekcji. Uczniowie odebrali skierowane do nich słowa pedagoga jako naruszenie ich prawa do głoszenia samodzielnych sądów, zapisanego w statucie szkoły. Doprowadziło to do niezamierzonego konfliktu.
Następstwem tego wydarzenia był protest Samorządu Szkolnego oraz rozgłos medialny, naruszający dobrą opinię, którą od lat cieszy się nasze Liceum.
 
Renoma naszej szkoły, tworzona przez wiele pokoleń nauczycieli, zbudowana została na poszanowaniu praw młodych ludzi do swobodnej dyskusji i akceptacji swojej osoby niezależnie od wyznawanych poglądów. Przez lata udawało nam się stworzyć relacje pomiędzy gronem nauczycielskim i uczniami oparte na zaufaniu i szacunku, co jest jedną
z najważniejszych wartości Piątki, podkreślaną przez wielu jej absolwentów.
 
Chcemy, żeby każdy członek naszej społeczności, bez względu na wyznawane przez siebie wartości i posiadane poglądy, czuł się w Piątce akceptowany.
Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci byli ludźmi tolerancyjnymi, otwartymi na dialog i bronili praw człowieka. Temu służą realizowane przez nas projekty społeczne, liczne dyskusje i debaty oksfordzkie. Pragniemy wyraźnie zakomunikować, że poglądy naszych Uczniów są dla nas ważne
i zasługują na szacunek.
 
Granice wolności słowa niekiedy są bardzo trudne do określenia, ale szkoła jest miejscem, w którym uczymy się wzajemnie odpowiedzialności za słowo. Zaistniała sytuacja oznacza dla nas wszystkich konieczność zmierzenia się z problemem i poszukiwania dróg rozwiązania konfliktu.
 
Dlatego szkoła, działając w oparciu o Statut Szkoły, niezwłocznie podjęła działania służące wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia i naprawienia zaistniałej sytuacji.
W opinii samych uczniów i nauczycieli przeniesienie forum dyskusji poza szkołę nie służyło w żaden sposób sprawie.
 
W „Piątce” mamy prawo się różnić, inaczej spoglądać na świat, co innego odczuwać. I to jest piękne!
Pamiętajcie więc, że jeżeli ktokolwiek poczuje się skrzywdzony, indoktrynowany czy szykanowany, powinien natychmiast zgłosić ten fakt Rzecznikowi Praw Ucznia, Wychowawcy lub Nauczycielom.