Spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotów, czwartek 12 listopada 2020 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, wywiadówka zaplanowana na czwartek 12 listopada 2020 r. zostanie przeprowadzona w formie zdalnych konsultacji.

Szczegółowe informacje, do rodziców/opiekunów prawnych, roześlą wychowawcy klas, do poniedziałku 9 listopada.