Etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Drodzy uczniowie!

Etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie się w całej Polsce w jedynym terminie- 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w formie zdalnej.

Chęć wzięcia udziału należy zgłosić do pp. Moniki Kuleszy (przez GPE lub Teams) lub swojego nauczyciela biologii do dnia 21.01. do godz. 10.00.

Do wszystkich zgłoszonych uczniów zostaną przesłane informacje (przez GPE) o formie przeprowadzenia testu.  Z uwagi na zmiany w przeprowadzeniu dalszych etapów olimpiady prosimy o  zapoznanie się z regulaminem tegorocznej edycji na stronie – http://ekoolimpiada.pl/