Termin ogłoszenia awansu do kolejnego etapu Konkursu „Możemy porozmawiać… o niezłym bohaterze”

Informujemy, że lista uczestników oraz zespołów, które wzięły udział w etapie szkolnym zostanie opublikowana na stronie organizatora w poniedziałek 22 lutego 2021 roku. Informacja o awansie do kolejnego etapu konkursu zostanie również przesłana na adresy mailowe opiekunów konkursu.