Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze – lista zakwalifikowanych do kolejnego etapu

W dniu 22 lutego 2021 r. na adresy opiekunów uczestników Konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze”, którzy awansowali do kolejnego etapu, została wysłana wiadomość mailowa z potwierdzeniem zaproszenia do dalszego udziału. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego od 23 lutego 2021r. w godzinach 9:00-15:00

Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i gratulujemy odwagi zmierzenia się z niełatwą formą opowiadania kryminalnego z narzuconymi kryteriami oceny zakładającymi konieczność interpretacji fragmentów „Złego” Leopolda Tyrmanda, umiejętność charakteryzowania postaw moralnych, a także oryginalność wyrazu artystycznego oraz kulturę słowa.  

Poniżej lista szkół, uprawnionych do udziału w kolejnym etapie konkursu:

  • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
  • Szkoła Podstawowa nr 79
  • Fregata Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców
  • Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”
  • III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
  • Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni
  • Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa
  • Szkoła Podstawowa w Kowalach
  • Szkoła Podstawowa w Łebczu

Komisja konkursowa przyznawała Uczestnikom punkty zgodnie z kryteriami określonymi są w regulaminie. 

Prace konkursowe do etapu powiatowego można nadsyłać do 23 marca 2021 roku na adres podany w regulaminie konkursu (pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną). Uczestnicy mają również prawo do wprowadzenia zmian w treści opowiadania konkursowego. 

Z uwagi na pozostawanie w trybie pracy zdalnej na wszelkie pytania czekamy pod numerem telefonu 602 123 082.

Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze