„Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” oficjalnie na liście konkursów kuratoryjnych!

Z wielką przyjemnością przekazujemy wszystkim zainteresowanym informację, że konkurs „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku uzyskał akceptację kuratora oświaty i znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Laureaci Konkursu będą uprawnieni do uzyskania 2 punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

Podczas rekrutacji Laureaci powinni przedstawiać wpis na świadectwie zawierający pełny tytuł konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze”, rok szkolny 2020/21 oraz dopisek informujący o zajętym wysokim miejscu. 

Lista zawodów artystycznych organizowanych w roku szkolnym 2020/21 punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 2021/22 dostępna jest poniżej:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/2.-zawody-artystyczne.pdf