Spotkanie z norwidologiem dr. Adamem Cedro

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wybitny Polak, twórca romantyczny, humanista, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik Cyprian Kamil Norwid został patronem 2021 roku.
W uzasadnieniu uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Cyprian Kamil Norwid został doceniony między innymi za to, że jego „twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący.” „W swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne.” Czytamy w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
V LO pragnie uhonorować pamięć o tym niezwykłym człowieku, niedocenionym za życia, dlatego zaprasza wszystkich uczniów, szczególnie humanistów, na spotkanie z norwidologiem dr. Adamem Cedro.
 
Do spotkania można dołączyć w poniedziałek, 29 marca 2021r, o godz. 9.40, klikając poniższy link.
 
Serdecznie zapraszam, 
 
Ewelina Wojdyło: