Finał wojewódzki konkursu Możemy porozmawiać… już wkrótce

Prosimy opiekunów Uczestników o niezwłoczny kontakt w przypadku, jeśli prace z etapu powiatowego zostały przez szkołę przesłane, a nie otrzymali Państwo potwierdzenia ich przyjęcia w postaci maila zwrotnego od organizatora konkursu. Przyjęcie każdej pracy organizator potwierdza nie później niż w ciągu 48 godzin.

W środę 31 marca na stronie V LO w Gdańsku pojawi się lista Uczestników kuratoryjnego konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” uprawnionych do udziału w etapie wojewódzkim polegającym na rozmowie z jury konkursowym o etapach powstania opowiadania oraz dołączonych do niego ilustracji zdjęć lub nagrań audio.

Termin finałowej rozmowy będzie dostosowany do kalendarza imprez kuratoryjnych, egzaminów ósmoklasisty oraz do terminarza członków jury konkursowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną przewidujemy spotkanie online. 

Dziękujemy dotychczasowym Patronom oraz Sponsorami Konkursu są: Miasto Gdańsk, Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, Katarzyna i Maciej Gawęccy, Matthew Tyrmand, Gmina Żukowo, Marek Rutka, Barbara Nowacka.