Awans Krzysztofa Gofrona do finału Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii

Z przyjemnością informujemy, że przed chwilą otrzymaliśmy informację z Komitetu Głównego XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej „O Diamentowy Indeks AGH”, o zakwalifikowaniu Krzysztofa Gofrona (3E) do finału Olimpiady.

Opiekę naukową nad uczniem sprawuje p.prof. Paweł Rudnicki-Velasquez.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!